Завърши и бе предаден идеен проект за преработка на съществуваща сграда в малко производствено предприятие.

Заданието на проекта според изискванията на Възложителя е да се разработи проект за Разделяне и смяна на предназначението на склад и старо помещение за ТЕЦ в сладкарски цех и (цех за производство на пелети).
Обектът на разработка се намира в местност „Складово производствена зона – Модерно предградие – Обеля“, Столична община, Район „Люлин“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 1383,82 кв.м.
Сградата се състои от 2 нива и не се предвижда подземно ниво. Основната складова и производствена част е със светла височина през двете нива и е 7,20 м. В тази зона има осигурен релсов път за портален кран. Само в североизточата част на сградата, където са и входовете към сградата има заделена зона, където има две нива в рамките на същата височина на сградата.

Настоящият проект е за делба и се отнася за сладкарския цех в югоизточната част на сградата.
На първо ниво са входовете, стълбището за достъп до горното ниво, съблекални и санитарни възли, всички основни производствени зони и складове за суровини, готова продукция и хладилни камери.
На второ ниво на площ от 301,84 м2 заедно със стълбището има 5 канцеларии и зона за опаковка на готовата продукция. Предвиден е товарен асансьор за връзка между двете нива.