Преработка на разширение и реконструкция на фамилна сграда, с. Дреново, Костинброд

Извършена бе преработка на проект за фамилна сграда, тип вила за целите на бъдеща инвестиция в землището на село Дреново, община Костинброд.

Проектът се отнася за разширение и реконструкция на съществуваща вилна сграда в нова с разгъната застроена площ от 293 кв.м.

Сградата се състои от 3 нива. Поради това, че теренът е с голям наклон се предвижда частично подземно ниво. В двора са предвидени 3 паркоместа.

В сградата има четири тераси – три на втория етаж и една на партера.

В частичния сутерен има само складово помещение, възможно за преобразуване в механа.