Завършен проект на логистъчна база с административно звено, Военна рампа, София

Завърши проектирането на Складова база с административен модул в местност НПЗ „Военна Рампа – Изток“ I и II част, от Столична община, Район „Сердика“.

Сградата се състои от 3 нива със застроена площ на от 1 234,80 м2. Проектът се състои от производствено-скалдова зона от 2 халета и административен блок с площ от 232 кв.м.

Търговските площи са с необходимите за целта стаи за персонала и санитарни помещения, а офисната част е проектирана така че да има визуална свързаност и с двете скалови помещения и изглед към входната зона откъм улицата.

Проектът бе предаден в срок на възложителя.