Преработка и адаптация на архитектурен проект за инвестиционен проект на жилищна сграда с подземен паркинг и магазини на 8 етажа в кв. Люлин, София

Перфекто Груп извърши пълно консултиране и разработка и адаптация на архитектурен проект за инвестиционен проект на жилищна сграда с подземен паркинг и магазини на 8 етажа в кв. Люлин, София на етап идеен проект. Компанията осъществи пълно съдействие в процеса за получаване на виза за проектиране върху парцела, находящ се в района на Люлин 2 част.

Сградата се предвижда като 8-етажна с 2 подземни нива за паркинг с надземно РЗП 6500 кв.м.

При проектирането са спазени всички отстояния и параметри, посочени във визата. Сградата е на 3 м. от уличната регулация и на 5 м. от страничните регулации (за частта, която е с височина 15 м. от прилежащия терен) при което се осигурява растояние 1/3Н на сградата и допълнителен отстъп от 3 м. за тази част от сградата, която е с височина 24 м. (отново се осигурява растояние 1/3Н от страничните регулации.

Кота корниз е изчислена спрямо средната кота на прилежащия терен към всяка фасада и е съответно 15 м. и 24 м. от моделирания терен – точно толкова, колкото е разрешено по виза.

Сградата се състои от 10 нива. За да се осигури необходимото паркиране в имота са предвидени две подземни нива, в които са осиурени съответно по 33 и 34 места за паркиране в подземни гаражи. Гаражите на отделните нива са затворени с противопожарни врати. В първия сутерен е заделено помещение за абонатна станция.

На първия етаж (партер) се осигурява достъпа до тези гаражи с двойна рампа, две входни преддверия за вертикалната комуникация на жилищната част от сградата и девет магазина с различна големина. Заради магазините е осигурена голяма етажна височина на партера.

Вертикалната комуникация е осигурена с две стълбищни клетки и общо три асансьора – два за вх. А и един за вх. Б. Асансьорите са предвидени такива, че да осигуряват достъп на хора с ограничена подвижност.

На втори, трети и четвърти етаж са предвидени по 7 и 3 апартамента (общо 10, от които – 7 тристайни и 3 двустайни) към вход А и вход Б на сградата.

На пети етаж апартаментите са отново 10, но този път само 4 от тях са тристайни, а останалите 6 са двустайни.

На шести и седми етаж има по 8 апартамента (6 тристайни и 2 двустайни), а на таванския – последен етаж са предвидени 5 апартамента (2 тристайни и 3 двустайни).

Общо в сградата има 61 апартамента. За всички в сутерените са осигурени складови площи.

В двора са предвидени от 13 до 18 паркоместа. В парцела са осигурени общо 3 места за автомобили.

Всички помещения и видовете довършителни работи в тях са описани в табличен вид на чертежите в проекта.

Парапетите са предвидани да са ажурни с алуминиеви профили и тонирано стъкло – триплекс.

Строителната конструкция е стоманобетонова с носещи фундаменти, колони, шайби и плочи. Фасадните стени са проектирани от 25 см. тухлен зид с 10 см. топлоизолация. Предвидени са необходимите топло, паро и хидро-изолации на покрива, еркерите и терасите.

Покривът е плосък, топъл с наклон 3% с външно отводняване с улуци и водостоци.