Приключи идейна фаза на фамилна сграда в с. Дивотино, област Перник

Приключи идейна фаза и фаза проект архитектура на фамилна сграда в село Дивотино, област Перник.

Идейната концепция е приета от възложителите и се пристъпи към техничеко проектиране по всички части.

Сградата се състои от 2 наземни етажа + тавански етаж. Предвидени са необходимите топло, паро и хидро-изолации на покрива, еркерите и терасите. Покривът е скатен с дървена конструкция и керемиди.