Завършена смяна на предназначението на магазин на 2 етажа в Медицински център – Ст.град, София

Завърши успешно дейността по проектиране на преустройство и смяна на предназначението на обект “ Магазин на 2 етажа“ в Медицински център с множество специализирани кабинети. Разработен бе подробен технически проект за преустройството. В резултат на извършените дейности по проекта е получено разрешение за строителство.

Компанията предлага на фирми и граждани услуги по проектиране и смена на предназначението за всички видове обекти при съобразяване с изискванията на клиента, техническите възможности на конкретните обекти и законовите изисквания.