История и цели

Перфекто груп интернешънъл е Вашия надежден и дългосрочен партньор

Ние предлагаме комплексни решения за Вашите инвестиционни, строителни и търговски изисквания.

Компанията

Основана през 1993 като проектантска, консултантска и търговска компания, Перфекто Груп Интернешънъл работи за постигане на отлични резултати при изпълнението на желанията на клиентите и бизнес партньорите си.

Реструктурирането на националната икономика води до нови изисквания на пазара на недвижими имоти , увеличаване на инвестициите и мащаба на строежите. Всичко това насърчава нашата фирма за растеж , раширяване на обхвата и самоусъвършенстване както в сферата на нашите дейности, така и в структурата и квалификацията на екипа ни.

Ние като компания залагаме на устойчивост и професионализъм в работата, висока отговорност към поетите задачи и пряко отговорно участие във всички процеси. Ценим както своя екип и професионален състав, така и времето и вложените ресурси от нашите клиенти и партньори.

Философията на дружеството е фокусирана върху реализация на съвременни архитектуни и строителни решения, отговарящи както на визията на възложителя, така и съобразени с нуждата на крайния потребител от качество, удобство и комфорт.

В над четвърт вековната си практика сме разработили и дали приноса си в проекти както в цялата страна, така и извън пределите на България.

Горди сме че имаме пряко и забележимо участие и в знакови проекти, с обществен характер и инфраструктурно значение.

За да гарантираме качество и да засвидетелстваме нашето отговорно отношение към процесите поддържаме и професионални сертификати и такива за система за управление на качеството, гарантирани от международно признати независими органи.

След над четвърт век работа в сферата на проектиране и строителство на сгради и съоръжения, както и управление на строителни процеси, името Перфекто Груп Интернешънъл е символ на качество, отговорност и прецизност в изпълнение на възложените проекти.

Корпоративни цели на Перфекто Груп Интернешънъл са:

 • Максимално задоволяване нуждите и очакванията на клиента
 • Професионално изпълнение и отговорност към всеки проект и дейност
 • Добро планиране на процесите
 • Сигурност при работа
 • Коректност
 • Лидерство
 • Гъвкавост при взимане на решения
 • Комфортна среда за професионалния екип на фирмата
 • Уважение на клиентите, партньорите и всеки член на структурата на компанията
 • Лоялност и добросъвестност
 • Активно отношение и инициатива
 • Устойчивост и разширяване на обхвата на дейност