Еднофамилна жилищна сграда, кв. Драгалевци, гр. София

  • Обект:Пълно заснемане на съществуваща сграда и пълно архитектурно и инженерно проектиране и строителство на разширение и преустройство
  • Дейност по проекта:Заснемане и пълно проектиране, строителство
  • Адрес: кв. Драгалевци, гр. София
  • РЗП: 120 кв.м.
  • Етап: Предаден проект, Завършено стоителство, С разрешение за ползване
Категория:

Описание

Направено е заснемане на съществуваща жилищна сграда, в следствие на което е изработен е проект за разширение и преустройство на сградата.

Към съществуващата жилищна сграда е предвидена пристройка, с която да се удовлетворят жилищните нужди на семейството- увеличаване на дневната, обособени кухня и трапезария, както и склад в сутерена.

Пристройката е решена с максимално приближение към образа на съществуващата сграда- материали, покрив, като са спазени всички нормативни изисквания към този тип сгради.

За довършване на подобрения облик на сградата е направено озеленяване и подходящо градинско осветление както нова ажурна ограда която загражда имота.

Проектът е реализиран от фирмата като строителство и довършителни работи.