Многоетажни жилищни сгради с подземни гаражи, Кръстова вада, София

  • Обект: Многоетажни жилищни сгради с подземни гаражи
  • Дейност по проекта: Идейно архитектурно проектиране, визуализации и проучвания
  • Адрес: кв. Кръстова вада, гр. София
  • РЗП: 2126 до 7000 кв.м.
  • Етап: Разработен идеен проект, прединвестиционни проучвания

Описание

Обектът е разположен в един от най-популярните и бързо развиващи се райони в южната част на София. Мястото на парцела предполага както задоволяване на нарастващите жилищни нужди, така и офисни нужди на живущите в района. Района на НПЗ Хладилника и Кръстова вада се характеризира с предимно младо население, което изисква комфорт и бърз достъп до всички части на София и Витоша. Района търпи екстремно развитие в последните години и се оформя като хъб за бизнес и същевременно „спалнята „ на София.

Разработени за 3 различни варианта за самостоятелно и сключено застрояване, с различни параметри като за целта са предвидени най-търсените видове жилищни единици

Кота корниз е изчислена спрямо средната кота на прилежащия терен към всяка фасада и е съответно 10 м. и 15 м. от моделирания терен – точно толкова, колкото е разрешено по виза.
Сградите се състоят от по 8 или 7 нива. За да се осигури необходимото паркиране в имотите са предвидени подземни нива за всеки от имотите, в които са осиурени необходимите места за паркиране в подземни гаражи, заедно с местата за паркиране в съответните имоти.
На първия етаж (партер) се осигурява достъпа до тези гаражи с рампа, входни преддверия за вертикалната комуникация на жилищната част от сградите, гаражи и ателиета.
Вертикалната комуникация е осигурена със стълбищни клетки и асансьори, които са предвидени такива, че да осигуряват достъп на хора с ограничена подвижност.
От втори до пети етаж са жилищни и за трите имота. Шести етаж е подпокривен и също е с жилища.

Описание на жилищните единици:

Предвидени са едно-стайни, дву-стайни и три-стайни апартаменти, офиси, гаражи и паркоместа на подземно и надземно ниво.

Площта на тристайните апартаменти е средно 80 до 103 кв. м., на дву-стайните е от 55 до 70 кв. м., а на четиристайният е 120 кв. м.