Реконструкция и разширение на Летище София, гр. София

  • Обект: Строителство по реконструкция, развитие и разширение на Летище София
  • Дейност по проекта: Консултантски услуги и Изпълнение на мост на пистата над р.Искър
  • Инвеститор:Летище София АД
  • Адрес: кв. Враждебна,гр. София
  • Етап: Предаден, функциониращ

Описание

Летище София – мост на река Искър – отводняване и изграждане на фундаменти

Проектът се състои от изграждане на нова писта с дължина от 3600 м., разширение на съществуващата писта и оформяне на паралелна писта за отвеждане на самолетите до мястото на излитането както и нови връзки между тях, аеронавтическо осветление на земята, навигационни знаци, дистанционен контрол и системи за мониторинг и електроразпределителна система. Тази разработка и подобрение даде възможност категорията на летището да бъде повишена на 3А.

Строителните дейности включват изграждане на основна мостова структура дълга 460 м. и широка 36,5 м. за да се пренасочи река Искър която пресича терена, съвместно с поредица от дейности за укрепване и изместване на хода на речното корито. Значимо количество земни работи е извършено, вкл. 2 милиона кубични метра изкоп и попълване.

Изградената настилка е съставена от 197000 кубични метра противозамръзващ предпазен материал, 99000 кубични метра от база третирана с цимент, 22000 кубични метра асфалтов слой против напукване и 45000 кубични метра повърхностен полимерно модифициран асфалтов слой.
Спомагателните дейности включват дренажни работи, нова противопожарна и спасителна станция, електрическа подстанция, платформа за разледяване, светлинни пачти за приближаване, обслужващи и периметрови пътища и околовръстни ограничителни ограждения.

Администрацията на Договора за строителните работи е управлявана от модифицирана и утежнена версия на FIDIC 4то издание Условия на Договора. Работите по договора са страриране през Юни 2003г., като новата писта е отворена за оперативна работа през Август 2006 г. и останалите компоненти от работата по този мащабен проект са последователно завършени до Март 2008 г.