Архитектурен концептуален дизайн на паркова зона, Ливан

  • Проект: Архитектурен идеен проект на паркова и зона за отдих
  • Дейност по проекта: Идейно архитектурно проектиране,идеен проект за озеленяване, визуализации и консултиране
  • Адрес: район Ел Матен, Ливан
  • Етап: Предаден идеен архитектурен проект, проект за озеленяване

Описание

Разработката на проекта обхваща архитектурна концепция и визуализация на паметник и открити площи за отдих, както и озеленяване в паркова среда на открита площ град в Централен Ливан.
Проектът съчеатва модерна визия и съвременни материали с класическо изражение подходящо за района и характеристиката на населеното място като древен град с античен християнски манастир на 400 г. и средище на духовността.

Идеята е да се осигури място за разходки, спорт на открито и прекарване на свободното време. Концепцията включва централна зона с паметник под формата на съвременно претворен кръст който дава символ на региона и града. За целта са изследвани подходите към зоната, начините на придвижване, околните имоти, както и терена и растителността на зоната.

Основните използвани материали за концепцията са камък, дърво и подходящо външно осветление засилващо ефекта от използваните материали и даващо възможност да се провеждат различни функции и събития.