ВИП болнично звено, Болница Токуда, гр. София

  • Обект: Изработване на Идеен проект на ВИП болнично звено към Частна многопрофилна болница ТОКУДА, София
  • Дейност по проекта:Проучване, Концептуален дизайн на варианти за изграждане на самостоятелно звено и отделение за ВИП пациенти
  • Адрес: кв. Лозенец,гр. София
  • РЗП: 2600 кв.м от обща площ 70,000 кв.м.
  • Етап: Предаден архитектурен идеен проект и визуализации
Категория:

Описание

Болницата предлага 1000 болнични леглa, 32 клиники и отделения, 3 хирургични блока с 22 зали за операции, дневни хирургични звена, кардио хирургично отделение, интензивна кардиология, модерен диагностичен център, център за профилактична и трудова медицина и звено за бърза помощ.

Концептуална идея на преустройството и предложения вътрешен дизайн:

Съществуваща техническа база:
• Преустройство на целия 5ти етаж от съществуващата болнична сграда
• Разгъната площ на преустрояваната част : 2586 кв.м., от които 2123 кв.м за пациенти & помешения за медицинско обслужване, 463 кв.м обслужващи прилежащи площи
• Брой на предвидените болнични легла: 87
• Съществуващи помещения: 27 самостоятелни стаи & 15 четвони стаи
• Достъп: 3 асансьора за пациенти, 2 сервизни асансьора и 3 стълбища
• Достъп до ресторанта на 9ти етаж на болницата

Концепция на проекта:

Идеята на разработения проект е да се изгради ВИП зона за специално обслужване на т.нар клиенти на „медицински туризъм“ чрез съвременно медицинско обслужване, лесен достъп и комфортно стил „домашна“ обкръжаваща среда. Зоната е предвидена да предлага образцов микс от всички необходими медицински услуги пригодени за нуждите на всеки чуждестранен медицински пациент в комбинация с приятна и спокойна атмосфера за работа и възстановяване.

Така сформираната ВИП зона е предвидено да има капацитет да привлече и да развие конкретна ниша в медицинския туризъм на Балканите на база на перфектен достъп и локация в центъра на София и сърцето на полуострова както и чрез директен и бърз достъп до международно летище както и близко отстояние до ценните балнеоложки и СПА центрове в България за допълващи терапии.