Затворен жилищен комплекс, к-с Царско село, гр. София

  • Обект: Затворен комплекс от 2/3-многофамилни сгради със собствен паркинг и озеленяване
  • Дейност по проекта:Идейно архитектурно проектиране, визуализации и консултиране
  • Адрес: м-т Царско село, кв. Драгалевци, Кръстова вада, гр.София, гр.София
  • Възложител: „ESTIA Development“ LTD
  • Общо РЗП: 5200 кв.м.
  • Етап: предаден идеен проект

Описание

Разработени са няколко варианта на архитектурни планове на жилищни сгради според показателите на парцела в идейна фаза, както и 3D визуализации за Жилищен комплекс – Царско село.

Единият вариант на проекта е разработка на идейни планове на 3 отделни сгради на по 4 етажа с прилежащо озеленяване и паркинг площи. В този вариент са предвидени общо 24 апартамента с общо РЗП от 3624 кв.м. надземно и 1500 кв.м. подземен паркинг.

Другият основен вариант е базиран на разработка на 1 по-голяма по застроена площ и РЗП жилищна сграда и една по-малка такава с озеленяване и паркинги в рамките на комплекса. Този вариант предвижда общо 3590 кв.м надземно РЗП като голямата сграда е с 2382 кв.м. надземно РЗП и 690 кв.м. подземно, а малката е с 1208 кв.м. надземно РЗП и 497 кв.м. подземно. В случая проектите предлагат няколко различни типа разпределение на площите като броя на апартаментите в малката сграда е до 8 а в голямата 14 до 16 апартамента.