Проектиране

Чрез проектите си превръщаме комплексните идеи в решения.

Компанията има доказан опит през последните години в обслужване на клиентите си посредством всичките си вътрешнофирмени архитектурно-инженерни дисциплини.

През последните над 25 години проектантския екип на Перфекто Груп положи максимални усилия да постигне желания резултат за своите клиенти и възложители чрез реализация на поставени високи проктантски цели.

Екипът от професионалисти на Перфекто Груп притежава качествата да удовлетвори Вашите цели в проектирането, както изизскванията за ангажираност, коректност и качество на обслужване.

 • Жилищни сгради и комплекси
 • Административни и комбинирани офисни сгради
 • Търговски центрове
 • Индиустриални сгради и логистични бази
 • Хотели, хотелски и апарт комплекси и СПА центрове
 • Развлекателни и ваканционни комплекси
 • Сгради с обществено и специално предназначение – дипломатически корпуси, църкви, болници и комплекси и др.
 • Градоустройствено планиране
 • Допълващ интериор и и обзавеждане

Нашите основни задачи и експертиза свързани с услугата по проектиране на сгради и съоръжения :

 • Цялостно проектиране – от идейно до технически проект за изпълнение
 • Градоустройствени и сградни архитектурни концепции и решения
 • Завършени инженерни и технически решения, вкючително работни чертежи
 • Консултации при избор на технически решения
 • Адаптация на чуждестранни проекти съобразно Българските строителни стандарти
 • Оценка и легализиране на проекти
 • Изготвяне на строителни разрешения
 • Изработване на проекто-договори за строителство
 • Подготовка на тръжна документация
 • Консултиране при подбор на главен изпълнител
 • Авторски надзор
 • Помощ в строителния процес с цел точно изпълнение на техническия проект
 • Инвеститорски надзор по време на строителството

Нашите проекти

Сред нашите професионални постижения и проектни реализации са:

Повече на секция: ПРОЕКТИ

Виж също секция: КЛИЕНТИ