Търговия

Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД предлага различни по обхват и сфери услуги в сферата на търговската дейност – от международни търговски операции, износ и внос до продажби на недвижими имоти в страната.

Извършваме проучвания и доставки на стоки както за страната така и за чужбина. Основната търговска дейностр на фирмата е свързана основно но не изцяло със строителни продукти и материали както според нуждите на всеки проект, така и за доставка на произвежданите от нас продукти.

Извършваме следните дейности в сферата на търговската практика:

 • Проучвания за определени стоки – основно от тежка и лека промишленост, хранително-вкусовата промишленост и селско стопанство
 • Проучвания за Доставчици
 • Проучвания за Купувачи
 • Внос и реализация
 • Износ
 • Производство и продажба на строителни компоненти, продукти и материали
 • Продажби на недвижими имоти

ОСНОВНИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ:

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТАЛНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ И КОМПОНЕНТИ

  Заедно с наши дългогодишни партньори - едни от най-големите производители от ЕС внасяме и извършваме монтаж и следгаранционна поддръжка на специализирани метални и противопожарни врати и компоненти за тях. Този специален тип продукция е подходящ и предназначен основно за търговски и административни сгради и са със специална функция и предназначение. Предлаганите от нас врати имат гаранция за качество и произход и са осигурени с всички необходими серификати.

  Предлагани продукти:

  • Противо-пожарни врати
  • Многофункционални врати
  • Fire rated gates
  • Аксесоари
  • Паник устройства

  Предлагани услуги от Перфекто Груп Интернешънъл:

  • Професионална консултация относно решение за подходящия вид врати
  • Оценка на място
  • Поръчка според проектна спецификация
  • Проследяване на производството
  • Логистика на доставката
  • Монтаж и настройки
  • Сервизно обслужване
  • Следгаранционно обслужване

  Нашата роля и функция и да договорим цени, количества и подходящи видове врати според изискванията на всеки проект и възложител и да осигурим производството, доставката, проследяването и монтажа, както и следгаранционното обслужване на продуктите. За целта разполагаме с изключителни права предоставени от дългогодишните си партньори от ЕС, както и монтажно звено което професионално извършва обслужването на специалното оборудване на обекта.

  Компанията има зад гърба си освен по-малки обекти оборудвани с предлаганите от нас специализирани врати, така и един от най-големите търговски обекти в страната, например: Търговски и развлекателен център Парадайз, София

  Логистичен и административен център в с. Чепинци

  Повече за предлаганите Противопожарни и метални врати можете да изтеглите от ТУК.

 • СТРОИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

  За целите на конкретни проекти и според изисквания на нашите клиенти доставяме от производители от ЕС с които имаме установени взаимоотношения строителни панели според конкретните проекти. Приложими са в индустриални обекти производствени предприятия.

  Такива панели бяха произведени, доставени и използвани в проект: Разширение, реконструкция и основен ремонт на Млекопреработвателно предприятие, гр. Карлово

 • ПЯСЪЧНО-ПОЛИМЕРНИ ПОКРИВНИ КЕРЕМИДИ

  С професионалното и компетентно съдействие и дългогодишен производствен опит на наши партньори създадохме, изпитахме и произвеждаме основно за целите на износа на други държави специфичен иновативен продукт разработен от нас на база маркетингови и потребителски нагласи на някои пазари профил на т.нар. Средиземноморска керемида с търговското наименование „Castle” с нови свойства и качества които имат редица примущества пред класическия тип керемиди независимо от профила им.

  Повече за предлагания продукт Пясъчно-полимерка керемида „ Castle” можете да изтеглите от ТУК.

  Компанията притежава професионален капацитет за да предложи проучване и предлагане на редица продукти произведени в България за износ, както и в чужбина за внос по конкретна спецификация и търсене.

  Запитване за доставки на продукти, продажби или други консултации и проучвания свързани с търговската дейност на фирмата можете да направите ТУК.