Консултантска дейност

Компанията предлага набор от услуги заключени в целия инвестиционен и строителен алгоритъм.

Основните консултански услуги които компанията предлага са свързани с:

 • Разработка на цялостни проучвания по задание
 • Предпроектни проучвания
 • Събиране и анализиране на маркетингова информация в сферата на недвижимите имоти
 • Консултации и намиране на инвестиционни парцели
 • Технически консултации на етап разработка на проект
 • Подготовка на документация по проект
 • Изготвяне на документи за разрешение за проектиране и разрешение за ползване
 • Координация и контрол дейността в аспект качество, бюджет и срокове на всички участници в Инвестиционния проект
 • Избор на Изпълнители, Подизпълнители и Доставчици
 • Управление на проекти
 • Авторски надзор

Компанията разполага с подготвен екип от специалисти предлагащи всички необходими съпътстващи услуги от идеята за проекта до пълната му реализация и предаване на инвеститора.

Адекватният надзор на строежа гарантира не само хармоничност със законодателната и нормативна база в страната, но и качество на изпълнените дейности. Навременното изготвяне на документацията по строителството спестява време и енергия, като в резултат въвеждането на строежа в експлоатация се извършва в предварително заложените срокове без допълнителни усложнeния или забавяния, който най-често костват и финансови негативи за инвеститорите.

Нашите специалисти са способни да ви предложат технически надзор, коректно и професионално, както и да ви консултират за стъпките и необходимите ви документи за строителство на сгради и инсталации.

Подробности за проектите в които компанията е осъществила частично или цялостно капацитета си от консултантски услуги можете да видите в секцията ПРОЕКТИ

Запитване за консултантска услуга в строителството можете да направите ТУК.