Пълен инженеринг

Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД предлага услугата Пълен инженеринг, която обединява всички дейности свързани с оценка на инвестиционното намерение, консултации по разработка на проекта, пълно проектиране по всички части, изпълнение и поддръжка, спазвайки всички нормативни уредби, както и всички изисквания на инвеститорите.

Чрез своите асоциирани партньори и професионален екип ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване от началото до края на инвестиционния процес или на всеки отделен етап според условията и изискванията на конкретния обект и намерения на възложителя.

Нашите възможности и капацитет в сферата на високото строителство позволяват гъвкавост и адекватност на взетите решения.

Повече информация за целия обхват на предлаганите от нас услуги можете да видите в секция: УСЛУГИ

Повече информация за примерни проекти можете да видите в секция: ПРОЕКТИ