Клиенти

Нашият критичен и отговорен подход осигурява съвременни и качествени услуги и навременна проектна реализация. Това поражда дългосрочни взаимоотношения и най-вече доверие, което допринеся за трансформиране на нашите потенциални и настоящи клиенти в лоялни и надеждни референти за представянето на компанията ни и качеството на осъществените реализации.

Сред нашите клиенти, с които работим успешно са:

 • Токушокай София
 • Хазама Корпорейшън АД
 • Тайсей Корпорейшън
 • Харафи Груп
 • Станилов ООД
 • Тера Тур Сървисис
 • Ланд Девелопмент ЕООД
 • Артек Дивелъпинг ЕООД
 • Юнифайд Дистилърс ООД
 • Фаяд
 • Пен Д‘ор
 • МАППА Интренешънъл
 • Ал Худа
 • Спектрум Груп Интернешънъл
 • Топ Троникс ООД
 • Млекопреработвателно предприятие Ем Джей Дериз ЕООД
 • Ланд Дивелопмент Корпорейшън ЕООД
 • Ай си си ООД
 • Ериду ООД
 • Джей енд Кей Контрактинг ООД
 • Комфорт ООД
 • Тайгър ЕООД