Завършено вътрешно проектиране, цялостен ремонт и обзавеждане на апартамент в кв. Лозенец, гр. София

Обектът включва вътрешно проектиране и цялостен ремонт, включващ: Архитектурно-строителни дейности (полагане на нови инсталации, електро и ВИК канали, предстенна обшивка, финна шпакловка по стени и тавани, латекс, вароциментова мазилка, циментова замазка, окачен таван, хидроизолация по под и стена, полагане на гранитогрес и теракот по стени и под, монтаж на санитарии, електроуреди, аксесоари и проектиране и изпълнение на кухненски и мебели за баня, монтаж на врати и спалня с гардероби и мека мебел, и др.

Приключи успешно идейна фаза на проект за бъдещо развитие на развлекателен комплекс с ваканционно селище в района на с. Алино, Самоков

Проектът се намира в района на град Самоков на главния път София – Белчински бани. Отстои на 45 км южно от гр. София и на 18 км западно от гр. Самоков. Разстоянието до границата с Гърция в района ГКПП Кулата-Промахон е 155км., а до ГКПП Илинден-Ексохи е 196км.

Преработка и адаптация на архитектурен проект за инвестиционен проект на жилищна сграда с подземен паркинг и магазини на 8 етажа в кв. Люлин, София

Перфекто Груп извърши пълно консултиране и разработка и адаптация на архитектурен проект за инвестиционен проект на жилищна сграда с подземен паркинг и магазини на 8 етажа в кв. Люлин, София на етап идеен проект. Компанията осъществи пълно съдействие в процеса за получаване на виза за проектиране върху парцела, находящ се в района на Люлин 2 част.

Успешно бе завършен и предаден проект за разширение, реконструкция и основен ремонт на млекопреработвателно предприятие в Карлово

Проектът за разширение, реконструкция и основен ремонт на млекопреработвателно предприятие е финансиран по Подмярка 4.2″ Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 и бе завършен в срок, предаден на Възложителя и въведен в експлоатация.