Проектиране ● Строителство ● Инженеринг ● Проектно управление ● Консултации ● Търговска дейност

За нас

Перфекто Груп Интернешънъл ЕООД е основана през 1993 година като фирма занимаваща се активно с проектиране, търговска дейност и консултантски услуги. През годините и с натрупания опит фирмата разшири своя обхват и дейности, включващи процесите от предпроектни проучвания, идейно и пълно проектиране до вътрешен дизайн, изпълнение на всички фази на строителния процес, управление на процесите и на проектирането и строителството до реализация на готовия продукт.

Изтегли брошура

Услуги

Новини

Променен адрес на офиса на нашият Централен офис

От началото на месец Август 2023г. търговкият и адмнинистративен офис на фирмата се премести на адрес – гр. София, кв. […]

Завършена смяна на предназначението на магазин на 2 етажа в Медицински център – Ст.град, София

Завършена смяна на предназначението на магазин на 2 етажа в Медицински център – Ст.град, София Завърши успешно дейността по проектиране […]

Приключи идейна фаза на фамилна сграда в с. Дивотино, област Перник

Приключи идейна фаза на фамилна сграда в с. Дивотино, област Перник Приключи идейна фаза и фаза проект архитектура на фамилна […]

Подписан договор по ОП „Иновации и конкурентноспособност“

Подписан договор по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ На 29 септември 2020г. бе подписан договор между Перфекто Груп Интернешънъл и МИ […]