Складова база Военна рампа

  • Тип: Складова сграда тип Хале
  • Адрес: гр. София, бул. Илиянци, № 15
  • РЗП: 1546,6 кв.м.
  • Етап: Идеен Проект

Описание

Сградата се състои от 3 нива и не се предвижда подземно ниво. Основната складова част е със светла височина през трите нива – малко над 9 м. Само в северозападната част на склада, където са и входовете към сградата има заделена зона, където има три нива в рамките на същата височина на сградата.

На първо ниво са входовете към двете обособени части на склада (разположени така, че да има възможност за обединяване при необходимост). Между тях е стълбището за достъп до горните две нива.

Застроената площ на сградата е 1 234,80 м2. От тях с 3 м. етажна височина са заделени само площите за съблекални и санитарни възли за персонала (около 50 м2) равностойно от двете страни на стълбището, така че да обслужват и двата склада.

На второ – междинно ниво над съблекалните на площ от 79,73 м2 заедно със стълбището има две канцеларии.

На трето ниво са разположени офисите с прозорци към улицата с поглед над входовете на складовете и към вътрешното пространство на самите складове. На това ниво са обособени допълнителни санитарни възли за персонала работещ в офисите. Това ниво е с площ от 232,06 м2.

Местоположение: УПИ I-53, кв. 1А, местност НПЗ „Военна Рампа – Изток“ I и II част, от Столична община, Район „Сердика“

Описание на складовите единици:

Склад 1 – 536,18м2. Към него има съблекалня и битови помещения – 24,25м2, една канцелария на второ междинно ниво – 28,73м2, два офиса на трето ниво – 32,75м2 и 55,73м2. На етажа има и санитарни възли към офисите.

Склад 2 – 616,02м2. Към него има съблекалня и битови помещения – 24,25м2, една канцелария на второ междинно ниво – 31,60м2, два офиса на трето ниво – 39,64м2 и 32,17м2. На етажа има и санитарни възли към офисите.