Затворен жилищен комплекс „Бистрица Терас“

  • Обект: Затворен комплекс от 4-фамилни къщи със собствен паркинг и озеленяване на всяка единица и пречиствателна станция, с. Бистрица, София – област
  • Дейност по проекта: Проектиране и авторски надзор на комплекса
  • Адрес: УПИ 114, м.”Зли камък”, с.Бистрица, р-н Панчарево, гр.София
  • Възложител: Тайгър ООД
  • Общо РЗП: 10800 кв.м. надземно
  • Етап: изпълнен, в експлоатация

Описание

“Бистрица – терас” представлява проект на затворен жилищен комплекс от 8 жилищни многофамилни сгради, една административно-складова сграда и три обслужващи сгради: пункт за охрана и пропуск, трафопост и пречиствателна станция, разположени върху 16 145 кв.м. площ в землището на с. Бистрица, гр. София.

Комплекса е предвиден за постоянно и целогодишно обитаване. Сградите в него са разположени в приблизително три реда, успоредни на главния път, който преминава покрай южната граница на имота.
Жилищните сгради представляват еднакви и симетрични като архитектура и функционално разпределение къщи.

Всяка къща е с РЗП отоколо 1300 кв.м. и в нея са ситуирани 4 симетрично разположени апартамента, всеки около 320 кв.м. Всяка сграда има самостоятелни подходи до всеки апартамент и до гаражите. Къщите се състоят от по три етажа, като 1-ви етаж е приземен е полувкопан в терена и е обслужващ, 2-ри и 3-ти етаж са разположени над терена и са жилищни.

По отношение на комуникациите в комплекса: пункта за охрана е и пропускателен и е разположен на самия вход към комплекса, а непосредствено до него има организиран общ паркинг за коли и камиони. Там в близост е разположена и административно – складовата сграда. Тя съдържа складови, сервизни, офиси и обслужващи помещения за нуждите на жилищния комплекс.

Предвидено е и подходящо оформяне и терасиране на терена, озеленяване около всяка къща и външно осветление. За бърз и лесен достъп около къщите е проектиран тротоар, който върви по терена и обикаля сградите от всичките им страни.

Проектът предвижда изграждането и на площадки за отдих в близост до всяко жилище. Индивидуални декоративни пана и скулптури по фасадите на всяка къща допринесят за индивидуалното възприемане на всяка сграда и същевременно оформени в единен общ стил на жилищния комплекс.