Офис сграда на 9 етажа с 2 подземни нива, пл. Ручей, София

  • Обект:Офисна сграда с 2 подземни нива
  • Дейност по проекта: Проектиране – конструкция
  • Адрес: пл. Ручей, гр. София
  • РЗП: 1600 кв.м.
  • Етап: Изпълнен проект – част Конструкции
Категория:

Описание

Проектът включва разработката на конструктивни планове по изготвен архитектурен проект на административна сграда, находяща се в района на пл. Ручей, гр. София.

Сградата е разработена на 2 подземни и 9 надземни нива, като проектът е разработен за строителство на каклан.

Застроентата площ в рамките на парцела е 140 кв.м, като двете сутеренни нива са по 200 кв.м. на етаж, т.е подемно сградата има 400 кв.м за паркинг места. Общата разгъната застроена площ на офисната сграда е 1600 кв.м, от които 1200 кв.м са надземно за административни и обслужващи дейности.

Визията на сградата е в актуален стил с преобладаващо стъклана фасада с допълнителни акценти.